Doktoritöö "Analüüsi mõju nüüdimuusika interpretatsioonile"
Lisa 2:Salvatore Sciarrino Lo spazio inverso  diagramm
Seletusteks vaata Kirjutised pt. 4.2  Teose Analüüs, Meetodi kirjeldus.

Tarmo Johannes

Lo spazio invereso, 1


Lo spazio inverso, 2


Lo spazio inverso, 3


Lo spazio inverso, 4


Lo spazio Inverso, 5


Lo Spazio inverso, 6


Lo spazio inverso, 7