Bio: Tarmo Johannes

EST

Tarmo Johannes (1976, Tallinn) on flöödimängija ja mitmekülgne muusik pühendunud eelkõige nüüdismuusika esitamisele. Ta on/on olnud ansamblite U: (flööt-klarnet-viiul-tšello-klaver-löökpillid www.uuu.ee ) ja Resonabilis (hääl-flööt-tšello-kannel) eestvedaja ning alates aastast 2019 Eesti Elektroonilise Muusika Seltisi Ansambli (EMA) liige. Ta on andnud arvukalt kontserte sooloflöödi ning flöödi ja elektroonika repertuaarist.

Viimastel aastatel on Tarmo Johannes intensiivselt tegelenud helisünteesi ja programmeerimisega. Tema põhiline huvi on luua algoritmiliselt genereeruvaid helisüteeme, mis võimaldavad ühltasi reaalajalist esitust, tihti publiku vm kontrollimatu teguri osalusel. Alates aastast 2015 on Tarmo Johannes helisünteesi keele Csound peamise kasutajaliidese CsoundQt põhiarendaja.

Tarmo Johannes õpetab flööti Tallinna Muusika- ja Balletikoolis ning erinevaid nüüdismuusika ja helisünteesiga seotuid ained Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

https://tarmo.uuu.ee/


ENG

Tarmo Johannes (1976, Tallinn) is an Estonian flutist dedicated primarily to performing contemporary music. He is founder and leader of ensembles U: (flute-clarinet-violin-cello-piano www.uuu.ee ) and Resonabilis (voice-flute-cello-kannel), member and has played a number of concerts of solo flute repertoire with great success. Since 2019 he is member of the Estonian Electronic Music Ensemble. ´ In recent years Tarmo Johannes has been actively engaged also with sound synthesis and programming. His main interest is creating algorithmically controlled pieces for live performance, often with audience’s participation. Since 2015 Tarmo Johannes is the main devloper of CsoundQt.

Tarmo Johannes teaches flute at Tallinn Music and Ballet School (Estonia) and different subjects related to new music at the Esonian Academy of Music and Theatre.

https://tarmo.uuu.ee/