Küsitlus 2007.a. suvelaagri kohta

 

Kõigepealt suur tänu kõgile Rõuge suvelaagris osalenutele! Palume tagasisideks täita järgnev küsimustik. Eriti tähtsad on seejuures need lahtrid, kuhu saate kirjutada omapoolset kommentaari. Kui tundub, et tahaks midagi lisada, palun kirjutage see ettepanekute/kommentaaride kasti allpool.Lugupidamisega,
Teie EFÜKuidas laager meeldis?
Väga
Hästi
Keskmiselt
Vähe
Üldse mitte


Olen rahul, et külalisprofessoriks oli Jaana Laasonen
Väga
Täiesti
Keskmiselt
Vähe
Üldse mitte


Jaana Laasoneni tundide  juures meeldis/ei meeldinud kõige enam


Anu Ruusmaa ajaloolise tantsu tund meeldis
Väga
Täiesti
Keskmiselt
Vähe
Üldse mitte

Kas Anu Ruusmaa tunnid võiks toimuda ka järgmisel aastal?
Jah
Ei
Ei oma seisukohta


Kas laagris peaksid olema lisateemad (nagu tänavu ajalooline tants)? Kui jah, siis millised?


Olen rahul teiste õpetajatega kursusel
Väga
Hästi
Keskmiselt
Vähe
Üldse mitte
Ei puutunud kokku

 

Ettepanekud, keda võiks edaspidi veel kutsuda suvekursusele õpetama


Muud tegevust (ansamblid, seltskondlik tegevus, mingi muusikaväline tegevusala) oli
Liiga palju
Piisavalt
Liiga vähe

Kommentaar, ettepanekud (mida võiks olla rohkem/vähem)
Kontserte võiks olla
Üks
Kaks
Kolm
Igal õhtul


Toit oli
Väga maitsev
Maitsev
Ajas asja ära
Halb

Ööbimisvõmalused olid
Head
Rahuldavad
Kehvad


Muud kommentaarid ja ettepanekud
Mida oleksid korraldajad saanud teha paremini
Mida oleksin ise võinud teha, et laager õnnestunuks veelgi paremini

**********************

Paar laagrivälist küsimust ka:

Kuidas EFÜ uus koduleht meeldib?
Meeldib
Käib kah
Ei meeldi

Kas võiks teha ka flööditeemalise foorumi?
Jah
Ei
Ükskõik

Mida sooviksin veel näha Eesti Flöödiühingu koduleheküljel?

 

Olen
Õpilane / üliõpilane
Õpetaja
Orkestrant
Muu / lihtsalt flöödifänn

 

Nimi:   
E-mail: